Zkoušky na technické stupně

Dne 17.4. 2010 SE konaly zkousky Na Technické Stupně Taekwondo WTF .

Zkušebním komisařem byl Svatopluk Štípek 5. dan .

Náplní zkoušek byly techniky krytů , úderů , Kopu dalších technik , Sestavy poomse , zápas kyorugi , sebeobrana hoshinsul přerážecí techniky kyokpa .

Všichni cvičenci jsem zkouškách uspěli tímto Jim gratulujeme !

Václav Vašek