Taekwondo

Jedná se o bojové umění, které se nezaměřuje pouze na rozvoj fyzické síly, ale též na stránku psychickou. Při překladu slova Taekwondo vycházíme z rozdělení na tři části: Tae, Kwon, Do. Tae znamená noha, kopnout. Kwon- pěst, ruka, úder. Do- cesta jako celoživotní cíl. Ještě dávno před tím než Taekwondo vstoupilo do povědomí milionům lidí, se rozvíjelo z mnoha stylů korejských bojových umění, a to stylu Subak a Taekyon.

Moderní Taekwondo obsahuje množství příbuzných prvků s ostatními styly asijských bojových umění, ale zároveň má svá výrazná specifika. Základním rysem Taekwondo je jeho dynamika pohybu a zaměření na rozvoj pohybových dovedností nohou a zároveň také obsahuje myšlenku souladu a harmonie.

 

Taekwondo lze rozdělit do čtyř skupin:

Poomse-sestavy

Kyorugi-zápas

Hoshinsul-sebeobrana

Kyokpa-přerážecí techniky

      Historie Taekwondo    

V dávných dobách byly bojové dovednosti užívány k obraně proti nepřátelům, včetně divokých zvířat, a také k získávání potravy. S postupem času organizace bojových umění narůstala a i když byla bojová umění užívána zejména pro obranné účely z důvodu agresivního prostředí, organizovaly se také „sportovní“ zápasy. Ve vývoji obranných a útočných technik byly napodobovány formy a pohyby zvířat a tyto pak byly integrovány do bojových umění.

Korejští předci měli spoustu pohybových aktivit. Jongko ve státě Pujo, Tongmeng ve státě Kogurjo, Mučon ve státě Je a Mahan, Kabi ve státě Silla jsou jen některé z nápadných příkladů „sportovních“ aktivit, které staří Korejci praktikovali ve svých náboženských rituálech. Tyhle aktivity byly eventuálně vyvinuté pro cvičení na zlepšení zdraví nebo bojových schopností.

 

První zdokumentované zmínky o bojových uměních na území dnešní Koreje pocházejí zhruba ze začátku našeho letopočtu, kdy se na korejském poloostrově zformovalo společenství Samguk – Tři království :

 

Kogurjo ( 37 před n. l. – 668 n. l. )

Silla ( 57 před n. l. – 935 n. l. )

Pekče ( 18 před n. l. – 600 n. l. )

   

Království Kogurjo se rozkládalo v Jižní Mančurii na severu poloostrova, kde mělo v provincii Tunsko své hlavní město. V téhle provincii byly nalezeny hrobky dynastie Kogurjo – Mujong-čong a Kakču-čong. Nástěnné malby v těchto hrobkách ukazují dva muže zápasící tváří v tvář v postojích velice blízkých postojům dnešního Taekwondo. Obě hrobky byly postaveny v letech 3 – 427 n. l., a v písemných dokumentech z té doby se mluví o bojovém systému taekyon, takže se můžeme domnívat, že lidé v království Kogurjo začali cvičit Taekwondo už v tomhle období.

 

Největší roli ale sehrála bojová umění v království Silla. Silla se rozprostíralo v jihovýchodní části poloostrova. V jeho hlavním městě Kjongdžu byly nalezeny buddhistické kamenné sochy, vytesané ve velké věži Kumgang v chrámě Sokkuram náležejícímu klášteru Pulguksa, stojící proti sobě v bojových postojích. Silla bylo známé zejména kvůli rytířské skupině Hwarang. Byla to polovojenská výchovná a společenská organizace, do které mohli vstoupit jen mladí lidé ze vznešených rodin. Jejich úkolem bylo zušlechťovat svoje tělo a mysl a v případě potřeby bránit zemi. Věnovali se proto nácviku různých dovedností, z nichž jednou byl subak – boj beze zbraní.

 

V království Pekče nebyla bojová umění oficiálně podporována, a proto je tam cvičili jenom prostí lidé.

 

Archeologické nálezy, jako nástěnné malby v hrobkách, skalné sochy pagod klášterů a mnoho roztroušených popisů v písemných dokumentech ukazují, že mnoho studií bojových postojů, zručností a formalizovaných pohybů se téměř shoduje se současnými postoji a formami Taekwondo. Proto může být usuzováno, že lidi ve Třech královstvích praktikovali umění velice podobné tomu, které cvičíme dnes.

 

V roce 668 se všechna království sjednotila v jedno – sjednocenou Sillu, které v roce 935 vystřídala dynastie Korjo, podle které nese jméno současná Korea.

V období dynastie Korjo začal velký rozvoj a šíření bojových umění jak mezi obyvatelstvem, tak ve vojenských složkách. Znalost Subaku se stala jakousi vstupní branou do armády a zkouškou na vyšší vojenské hodnosti. Největšího rozmachu dosáhla bojová umění v době panování krále Ui-džonga, v letech 1147 – 1170, který byl největším podpůrcem Subaku. V té době se pořádalo množství turnajů, taky v rámci národních festivalů.

 

Dynastii Korjo vystřídala v roce 1392 dynastie Čoson, známější pod jménem I. V tomhle období se Subak a Taekyon stali důležitou sportovní aktivitou obyvatelstva. Konalo se množství zápasů, a také podle jejich výsledků probíhal výběr do armády. Subaku se dostávalo mnoho pozornosti jak od královského dvora, tak od obyčejných lidí. V druhé polovině dynastie I důležitost Subaku jako bojového umění začala klesat. Subak zůstal hlavně jako rekreační aktivita pro obyčejné lidi. Nicméně v roce 1790 byla na příkaz krále Čong-džo vydaná kniha bojových umění Mu Je Dobo Tongdži, ilustrovaná učebnice, ve které největší kapitoly patřili subaku a taekyonu.

 

Konec dynastie I se datuje do roku 1910, kdy došlo k obsazení Koreje japonskými vojsky. Koloniální nadvláda Japonska trvala až do roku 1945. V tomto období byl vyhlášen zákaz všech korejských aktivit, kultury, jazyka a taky bojových umění. Mistři a žáci Subaku a Taekyonu pokračovali v tréninku v tajnosti.

 

Po roce 1945, po osvobození Koreje, znovu začal rozmach kultury a umění. V bojových uměních bylo tou dobou mnoho různých škol a stylů. Proto se v roce 1955 setkali zástupci různých škol, aby se dohodli a vytvořili jednotný styl, jednotné bojové umění. Kromě několika menších to byly hlavně:

 

– Mu Du Kwan – mistr Hwang Ki

– Yon Mu Kwan – mistři Čun Yun a Kwe Byung

– YMCA Kwon Buppu – mistr Youn

– Čung Do Kwan – mistr I Won Kuk

– Song Mu Kwan – mistr Ro Byung Džik

– Oh Do Kwan

 

Pro toto jednotné bojové umění byl na návrh generála Čong Hö Hi přijat název Taekwondo. V roce 1953 se mistr Hwang Ki odtrhnul a založil Korejskou Asociaci Tangsudo. V červnu roku 1960 zakládá mistr Hwang Ki Korejskou Asociaci Subakdo a 19.8.1960  Korejskou Asociaci Taesudo. Slovo Taesudo vychází ze slov Taekwondo a Subak.

   

16. září 1961 byla založena Korejská asociace Taekwondo. Hlavními nejvýznamnějšími prezidenty KTA byly:

 

– Čä Mjong Šin            ( Chae Myong Shin )

– Čong Hö Hi   ( Chong Hoi Hi )

– No Bjung Džik          ( Ro Byung Jik )

– Kim Jong Čä ( Kim Yong Chae )

– Kim Un Jong ( Kim Un Yong )

   

V šedesátých létech začal největší rozvoj sportovních pravidel a chráničů, a začalo se s vysíláním korejských mistrů do světa. Z důvodů názorových rozdílů a neshod generála Čong Hoi Hi a ostatních mistrů se v roce 1966 generál Čong Hoi Hi, který v době japonské okupace Koreje dosáhl technického stupně 2.dan v karate, rozhodl odejít a založil vlastní federaci – ITF. V roce 1972 byl postaven Kukkiwon – škola mistrů a centrum světového Taekwondo.

25.-27.  května 1973 se konalo v Soulu 1. Mistrovství světa, kterého se zúčastnilo 19 zemí. 28. května byla založena Světová federace taekwondo – WTF, jejímž prezidentem je až do dnešních dnů Dr. Un Yong Kim. V současné době má WTF cca 130 členských zemí a sdružuje více než 30 milionů cvičenců.

 

V roce 1988 bylo Taekwondo poprvé jako ukázkový sport na 24.OH v Soulu a v roce 1992 v Barceloně taky jako ukázkový. V září 1996 bylo schváleno jako oficiální olympijský sport pro OH v roce 2000 v Sydney, 2004 Athény, 2008 Peking, 2012 Londýn.

        Historická data:  

16.9.1961        založení KTA – Korejské asociace Taekwondo

25.2.1962        KTA vstupuje do Korejského svazu amatérského sportu jako 27. svaz

9.10.1963        Taekwondo jako oficiální disciplína na 44. národním atletickém setkání

30.11.1972      otevření Kukkiwonu

25-27.5.1973  otevření prvních MS v Taekwondo, 200 účastníků z 19 zemí

28.5.1973        založení WTF, 35 reprezentantů zemí, prezidentem zvolen Un Yong Kim

15-18.5.1974  1. seminář mezinárodních rozhodčích, 46 účastníků z 11 zemí

18.-20.10.1974     první mistrovství Asie v Taekwondo

5.10.1975        WTF vstupuje do GAISF – General Association of International Sport Federations

9.4.1976          Taekwondo vstupuje do programu CISM jako 23. sport

21.5.1976        založena ETU, Barcelona, Mr. Antonio Garcia prezident, Mr. Manuel Marcos generální tajemník, Mr. Kyung Myung Lee technický ředitel

22-23.5.1976  1. ME, Barcelona, 12 zemí

17.7.1980        MOV v průběhu 83. valné hromady uděluje WTF ocenění jako sportu s mezinárodním dosahem

1.-6.11.1980   1. armádní MS, Soul, 10 zemí

29.-31.7.1981 1. Světové hry, Santa Clara University, California, USA, 285 účastníků ze 14 zemí

2-6.6.1985      Taekwondo formálně adoptováno jako ukázkový sport na OH v Soulu

8.7.1985          Kukkiwon navštívili Miloň Miller – šéf olympijské přípravy,

 Zdeněk Šimůnek – hospodář ČOV a Jaroslav Bařinka – olympijský atašé

3.-5.7.1986     první závody Světového poháru – Colorado Springs, USA

29.11.1986      první otevřené univerzitní MS organizované přes FISU – Federation internationale du Sport universitaire

7.-11.10.1987 1. MS žen ( + 8. MS mužů ), Barcelona

17-20.9.1988  debut Taekwondo jako ukázkového sportu na 24. OH v Soulu, 124 závodníků z 26 reprezentací a 68 závodnic ze 16 reprezentací, total 183 účastníků ze 34 zemí

25-26.8.1989  1. MS juniorů, Colorado springs, USA, 7 zemí

25.10.1991      Atény, poprvé prezentováno elektronické bodování

30.11.1991      založeno Memorial Museum v Kukkiwonu

3.-5.8.1992     po 2. jako ukázkový sport, 25.OH v Barceloně, 64 mužů z 27 zemí a 64 žen ze 25 zemí

27-28.7.1994  Hry dobré vůle v St. Petersburgu

4.9.1994          v průběhu 103. shromáždění MOV v Paříži – Taekwondo uznané jako plnoprávní olympijský sport

1996                26. OH – Atlanta

27.-30.9.2000 27. OH – Sydney

2004                28. OH  – Athény

      Základní pojmy, názvy, pojmenování    

kwangdžangnim                       president, mistr ( nejvyšší )

sabomnim                                instruktor

kjosanim                                  učitel

džogjonim                                asistent

sonbä                                      senior

hubä                                        junior

surjonsäng                               student ( i )

judandža                                  nositel danu

jukupča                                   nositel kupu

čobodžaa                                začátečník

todžang                                   tréninková místnost

tobok                                      tréninkový úbor

tti                                            pásek

    k technikám ( obecně ):  

džunbi undong              rozcvička

jujonsong                                 gymnastika, strečing

kisul                                        technika

pum                                         akce

pumse                                     souborné cvičení

kjorugi                                     boj, zápas

kjokpa                                    přerážení, lámání

hošinsul                                   sebeobrana

šibom                                      exhibice, ukážka, vystoupení

sunggup šimsa              zkoušky

kupso                                      vitální body

čase                                        postavení, poloha

kori                                         vzdálenost

kibon                                       základ, základní

tongdžak                                 pohyb

konggjokki                              útok

pangoki                                   obrana

sonkisul                                   technika rukou

palkisul                        technika nohou

maččuo kjorugi                        smluvný, řízený boj, zápas

hanbon kjorugi             jednokrokový boj

sebon kjorugi                           tříkrokový boj

čaju kjorugi                             volný boj

kjonggi kjorugi             sportovní zápas

bon                                         násobný

kjorugise                                 bojové postoje

jonsup                                     procvičování

jonsup kjorugi                          cvičný boj

mom umdžigigi             pohyb těla

pum balgi                                 práce noh

( palnollim, paldžitki )

pjodžok                                   cíl, na cíl

kihap                                       výkřik

sogi                                         postoje

makki                                      bloky, kryty

čirugi                                       údery ( přímé )

č’irugi                                      bodnutí

čigi                                          seky ( obloukové )

čagi                                         kopy

    směry – vůči tělu:  

ap                                           vpřed, před, vepředu

jop                                          strana, stranou, vedle

                                            vzadu, za

olljo ( či )                                 nahoru

närjo                                       dolů

tolljo                                        obloukem

torra                                        obrat

an                                            vevnitř, dovnitř

pakkat ( pakk )                       vně, ven

oen                                          levý

orun                                        pravý

    směry – pohybu:  

apuro                                      dopředu

jopuro                                     do strany

türo                                         dozadu

tüo                                          výskok, ve výskoku

    povely:  

kurjong                                    povel ( i počítání )

kurjong opši                            bez povelu ( bez počítání )

kuman                                     konec, končit

čarjot                                      připravit se, pozor

kjongně                                   pozdrav

čunbi                                       připravit se ( obecně )

šidžak                                      začít

kalljo                                       přestat, od sebe

kesok                                      pokračovat

šigan                                        čas

keši                                          1 minuta

hong sung                                vyhrál červený

čong sung                                vyhrál modrý

čwa u hjang u                          otočit se ( k pozdravu )

türo dorra                                otočit se ( v pohybu )

pal pakkuo                              výměna nohou, změna střehu

čam son                                   meditace

paro                                        ukončit cvičení, stop

šüo = čarjot + kjongně + uvolnit se

čom                                         bod

tukdžom                                  platný bod

kamdžom                                trestný bod

kjonggo                                   napomínání

    pojmy k sportovnímu zápasu:   rozhodčí – zápasu                    čušim rozhodčí – bodovací                 pušim jury                                         pešim zápasová plocha                      šihapčang chrániče                                   kakčong pohodä vesta                                       ( momtong ) hogu suspenzor                                nangšim pohodä chránič předloktí                      palmok pohodä chránič holení                           čonggangi pohodä lapa                                         konggjok paččimdä, mit pytel                                        talljon päk pomůcky                                 jonggu, talljondä helma                                      mori pohodä, tugu, čolmo soutěžní pravidla                      kjonggi kjučik soutěžní plocha            kjonggidžang váhové kategorie                     čegup mužské váhy                            namdžabu ženské váhy                             jodžabu kolo                                        hödžon     počítání:

                        korejsky                                  sinokorejsky

 

1                      hana                                        il

2                      tul                                            i

3                      set                                           sam

4                      net                                           sa

5                      tasot                                        o

6                      josot                                        juk

7                      ilgop                                        čil

8                      jodol                                       pal

9                      ahop                                        ku

10                    jol                                           šip

    části těla, úderové plochy:  

mom                                        tělo ( celé )

tung                                         záda

                                           břicho

mori                                        hlava

tok                                          brada

mok                                        krk

olgul                                        tvář, obličej

momtong                                 trup

arä                                          od pupku dolů ( spodek )

indžung                        základna nosu

mjongči                                   solar plexus

tandžon                                   bod pod pupkem

p’al                                          ruka, paže

son                                          ruka, dlaň se zápěstím

sonmok                                   zápěstí

palmok                        předloktí ( u zápěstí )

palgup                                     loket

an palmok                               palcová strana

bakkat palmok             malíková strana

mit palmok                              vnitřní strana

tung ( ui ) palmok                     vnější strana

son dung                                  hřbet ruky

sonnal                                      hrana ruky malíková

sonnal dung                             hrana ruky palcová

sonbadak                                dlaň

patang son                               základna dlaně

agum son                                 mezi palcem a ukazovákem

kom son                                  medvědí pracka

pjon son kut                            konce prstů ( všech )

kaui son kut                             konce prstů ( dvou )

han son kut                              špička ukazováku

čumok                                     pěst, první dva klouby

tung džumok                            hřbet prvních dvou kloubů

me džumok                              malíková strana pěsti

pam džumok                            vystrčený ukazovák nebo prostředník

pjon džumok                           klouby polozavřené pěsti

tari                                          noha, celá

pal                                           noha, spodek

murup                                      koleno

paldung                                   nárt

palbadak                                 chodidlo, šlapka

palnal                                      hrana chodidla

apčuk                                      špička pod prstama

tüččuk                                     pata

tükumči                                   Achillova pata

   

Barvy pásků

 

10. kup                        bílý

9. kup                          bílý se žlutým pruhem

8. kup                          žlutý

7. kup                          žlutý se zeleným pruhem

6. kup                          zelený

5. kup                          zelený s modrým pruhem

4. kup                          modrý

3. kup                          modrý s červeným pruhem

2. kup                          červený

1. kup                          červený s černým pruhem

 

1. – 3. poom                červeno – černý

1. – 9. dan                   černý