Kickbox

Kickbox je bojovým sportem používající technik rukou z boxu a technik nohou z Taekwondo nebo karate.

Cílem zápasu v kickboxu je prokázání převahy nad protivníkem ve vzájemném střetu dvou soupeřů, kteří se snaží zasáhnout úderem pěsti nebo kopem nohou povolené zásahové plochy hlavy a trupu soupeře s kontaktem při zásahu s využitím technických a taktických činností podle pravidel.

Kickbox je sport s náročnou pohybovou činností, která má acyklický charakter a klade vysoké nároky na nervosvalovou koordinaci. Kickboxer musí disponovat dobrou fyzickou kondicí silou, rychlostí, vytrvalostí, pohyblivostí a koordinací.

Kickboxerský zápas se odehrává v několika kolech podle pravidel určené kategorie budˇ v ringu nebo na tatami. V zápase je potřebné mít v technikách dostatečnou sílu, aby byly techniky účinné. Další důležitá schopnost je rychlost. Při pomalém úderu či kopu se protivník snadno vyhne a provede protiakci. Čím vyšší rychlost techniky tím méně má protivník čas na reakci a je vyšší pravděpodobnost jeho zasažení. Rychlost nohou je potřebná také k celkovému pohybu po zápasišti a schopnosti reagovat na útok, kdy zápasník je během jednotlivých kol zápasu neustále v pohybu. Flexibilita je potřebná k předcházení zranění, důležitý je dostatečný strečink, aby svaly byly schopné provést techniku v dostatečném rozsahu zejména kopů a zároveň měly dostatečnou pružnost při nenadálém pohybu, vyžadujícím větší rozsah. Součástí sportovního výkonu je koordinace pohybu nohou, trupu a rukou, která  souvisí s nácvikem techniky. Nohy musí být schopné pohybovat se po zápasišti samostatně bez závislosti na pohybu horní poloviny těla a zároveň musí pracovat koordinovaně během úderů.

Fyzická kondice je neodmyslitelnou součástí v kickboxerském zápase, aby byl schopen bojovník několik kol plně reagovat na protivníkův pohyb a sám aplikovat vlastní bojovou taktiku. Je potřebné mít dobrou vytrvalost svalovou, oběhovou i dechovou.

Kickbox je estetický a zajímavý sport. Není to jen bušení do druhého nebo do pytle. Je tam propracovaný systém tréninku a postupů jak se rozvíjet, taktická hra u které je potřebný promyšlený postup v různých situacích.

Kickboxu je možné se věnovat na soutěžní nebo kondiční úrovni. V klubu se mu věnujeme převážně na kondiční bázi. Který lze provozovat při přiměřeném zatížení v každém věku. Kondiční kickbox fyzicky zatěžuje celé tělo je vhodný k upevnění zdraví zlepšuje fyzičku, prospívá kardiovaskulárnímu systému, rozvíjí koordinaci, sílu a skvěle formuje postavu. Trénování kickboxu zvyšuje sebevědomí a psychickou odolnost, odbourává stres,  agresivitu a v případě potřeby se dá použít k sebeobraně.

Tréninková jednotka v klubu probíhá mobilitou kloubů, zahřátím koordinačními cvičeními, na žebřících, švihadlech nebo drobnými reakčními hrami. Poté přecházíme k rozvoji flexibility, stínování technik s nácvikem pohybu proti imaginárnímu soupeři. Následuje práce ve dvojicích v chráničích a rukavicích kde se procvičují jednotlivé techniky či kombinace a reakce na ně. Pro zdokonalení technik používáme boxerské pytle, hrušky, lapy a bloky. Následuje řízený sparring nebo volný sparring na aktuální zaměření tréninku.

V závěrečné části se věnujeme rozvoji fyzické kondice bud posilováním s vlastním tělem nebo s náčiním činkami, lany, medicimbály atd. Na závěr tréninkové jednotky jsou zařazeny protahovací a uvolňovací cviky.

Kondiční kickbox si stále více oblibuje mužů i žen všech věkových kategorií k rozvoji fyzických a psychických schopností.

Rozpis hodin kickboxu najdete v sekci trénink.