Seminář – základy reálné sebeobrany

Dne 18.12.2009 se konal seminář sebeobrany, který vedl Martin Mikolášek zástupce pro českou republiku Jim Wagner Reality Based Personal Protection. Semináře se zúčastnili i naší oddíloví zástupci.
Náplní semináře byly základní úderové a blokové techniky vhodné pro sebeobranu a jejich kombinace a použití. Dále potom taktické dovednosti, psychický postoj ke konfliktu a rozvoj kondice.
Seminář byl velmi zajímavý pro všechny zúčastněné a věříme že v roce 2010 budou další následovat.

Václav Vašek